Jukai

Ceremonia Jukai jest tradycyjną ceremonią przyjęcia wskazań postępowania lub wskazań moralnych. Według rożnych źródeł jest to od pieciu przez dziesięć do szesnastu wskazań.
W naszej tradycji osoba, która chce kierować się w swoim życiu wskazaniami przekazanymi nam przez Buddę przyjmuje szesnaście wskazań: są to trzy schronienia, trzy postanowienia i dziesięć głównych wskazań.
Wskazania nie są przykazaniami a raczej przykładami jak żyć, radami, czy nawet tylko podpowiedziami.
Ceremonia jest uroczystą deklaracją osób, które w niej uczestniczą, decyzją o tym że przyjmują te wskazania, rady, podpowiedzi. Może odbyć się tylko w obecności nauczyciela lub sanghi.
Osoby które uczestniczą w ceremonii mogą być obecne w różnej roli, zależy to od ich decyzji. Warto pamietać o tym, że ta ceremonia jest drogą do tego aby stać się członkiem lub członkami buddyjskiej rodziny.
Częścią ceremoni Jukai jest ceremonia skruchy.
Doświadczenie jej wartości, znaczenia i  głębi jest możliwe tylko przez aktywny w niej udział.

Sthaman Marek Prejzner.