poniedziałek, 8 lutego 2016

Zaproszenie na zazenkai i ceremonię Jukai, 14 lutego 2016

"Musicie odnaleźć siebie samych - nikt nie może wam tego powiedzieć ani wyjaśnić"

Toni Packer, "Słowa Dharmy".


Śląska Szkoła Zen serdecznie zaprasza na zazenkai 14.02 z udziałem nauczyciela zen Sthamana Marka Prejznera, w godz. 9.00-17.00 

Podczas zazenkai, w godz. 16-17 odbędzie się ceremonia Jukai 

Zazen obędą się w zendo przy ul. Kościuszki 18/12 w Katowicach.

W trakcie praktyki Sthaman wygłosi mowę Dharmy (teisho) oraz będzie możliwość osobistej rozmowy z Nim - dokusan.
Przewidziany jest także lekki posiłek.

Uwaga: Osoby zdecydowane na udział w zazen proszone są o przesłanie zgłoszenia na adresslaskaszkolazen@gmail.com.
Proszę zaznaczyć czy chodzi o udział w całym zazen, czy w jego części.

Sugerowana opłata za koszty użytkowania zendo i posiłek to 30 zł (osoby dla których 30 zł jest zbyt dużym wydatkiem mogą korzystać z ulgi). Dodatkowo osoby, które są w stanie podarować więcej niż 30 zł mogą to zrobić w celu zasilenie funduszu rezerwowego.
Prosimy o przybycie ok. godz. 8:45 byśmy mogli zacząć punktualnie.

Pozdrawiamy serdecznie

Zaproszenie na ceremonię Jukai 14.02

Ceremonia Jukai jest tradycyjną ceremonią przyjęcia wskazań postępowania lub wskazań moralnych. 
Według rożnych źródeł jest to od pieciu przez dziesięć do szesnastu wskazań.
W naszej tradycji osoba, która chce kierować się w swoim życiu wskazaniami przekazanymi nam przez Buddę przyjmuje szesnaście wskazań: są to trzy schronienia, trzy postanowienia i dziesięć głównych wskazań.
Wskazania nie są przykazaniami a raczej przykładami jak żyć, radami, czy nawet tylko podpowiedziami.
Ceremonia jest uroczystą deklaracją osób, które w niej uczestniczą, decyzją o tym że przyjmują te wskazania, rady, podpowiedzi. Może odbyć się tylko w obecności nauczyciela lub sanghi.
Osoby które uczestniczą w ceremonii mogą być obecne w różnej roli, zależy to od ich decyzji. Warto pamietać o tym, że ta ceremonia jest drogą do tego aby stać się członkiem lub członkami buddyjskiej rodziny.
Częścią ceremoni Jukai jest ceremonia skruchy.
Doświadczenie jej wartości, znaczenia i głębi jest możliwe tylko przez aktywny w niej udział.

Sthaman Marek Prejzner


W niedzielę, 14 lutego, zapraszamy na ceremonię Jukai, w ramach zazenkai z udziałem nauczyciela zen Sthamana Marka Prejznera.
Zapraszamy zarówno osoby uczestniczące w całym niedzielnym zazen jak i osoby, które chcą uczestniczyć jedynie w samej ceremonii.

Ceremonia odbędzie się w godz. 16-17,
po zazen w godz. 9-16
(w zendo przy ul. Kościuszki 18/12 w Katowicach).

Osoby zdecydowane na udział w zazen i/lub w ceremonii Jukai proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres slaskaszkolazen@gmail.com
Proszę zaznaczyć czy chodzi o udział w całym zazen, czy w jego części.

Pozdrawiamy serdecznie