poniedziałek, 8 lutego 2016

Zaproszenie na ceremonię Jukai 14.02

Ceremonia Jukai jest tradycyjną ceremonią przyjęcia wskazań postępowania lub wskazań moralnych. 
Według rożnych źródeł jest to od pieciu przez dziesięć do szesnastu wskazań.
W naszej tradycji osoba, która chce kierować się w swoim życiu wskazaniami przekazanymi nam przez Buddę przyjmuje szesnaście wskazań: są to trzy schronienia, trzy postanowienia i dziesięć głównych wskazań.
Wskazania nie są przykazaniami a raczej przykładami jak żyć, radami, czy nawet tylko podpowiedziami.
Ceremonia jest uroczystą deklaracją osób, które w niej uczestniczą, decyzją o tym że przyjmują te wskazania, rady, podpowiedzi. Może odbyć się tylko w obecności nauczyciela lub sanghi.
Osoby które uczestniczą w ceremonii mogą być obecne w różnej roli, zależy to od ich decyzji. Warto pamietać o tym, że ta ceremonia jest drogą do tego aby stać się członkiem lub członkami buddyjskiej rodziny.
Częścią ceremoni Jukai jest ceremonia skruchy.
Doświadczenie jej wartości, znaczenia i głębi jest możliwe tylko przez aktywny w niej udział.

Sthaman Marek Prejzner


W niedzielę, 14 lutego, zapraszamy na ceremonię Jukai, w ramach zazenkai z udziałem nauczyciela zen Sthamana Marka Prejznera.
Zapraszamy zarówno osoby uczestniczące w całym niedzielnym zazen jak i osoby, które chcą uczestniczyć jedynie w samej ceremonii.

Ceremonia odbędzie się w godz. 16-17,
po zazen w godz. 9-16
(w zendo przy ul. Kościuszki 18/12 w Katowicach).

Osoby zdecydowane na udział w zazen i/lub w ceremonii Jukai proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres slaskaszkolazen@gmail.com
Proszę zaznaczyć czy chodzi o udział w całym zazen, czy w jego części.

Pozdrawiamy serdecznie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz